Sứ mệnh – Dược phẩm Tâm Dược

– Dược phẩm Tâm Dược – “Điểm tựa cho sức khỏe”.

– Tâm Dược tồn tại và phát triển vì hạnh phúc và sức khỏe người Việt.

– Tâm Dược trân trọng chữ Tín với đối tác, khách hàng và nội bộ công ty.